Utlysninger

For deg som vil søke

IUG har en strukturert prossess for gjennomføring av våre oppdrag. Hvert oppdrag utlyses til våre ingeniører, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Det er kun søknader sent gjennom vår søknadsportal som blir evaluert til våre oppdrag.

For ingeniører som reiser på oppdrag i felt sørger vi for nødvendig opplæring og informasjon i forkant av oppdraget, og at sikkertheten ivaretas gjennom vår samarbeidsorganisasjon. Etter endt oppdrag evaluerer vi arbeidet som er utført og utfører en debrief med våre ingeniører og samarbeidsorganisasjoner.

Ingeniører som deltar i oppdrag for IUG skal ikke personlig ha noen utgifter i forbindelse med oppdragene, og våre oppdrag varer i 1 til 4 uker.

Gjennom våre oppdrag kan du som ingeniør bidra til FNs bærekraftsmål og hjelpe mennesker å få en bedre hverdag!

IT gruppa i fagutvalget er under oppbygging og ønsker flere engasjerte gruppemedlemmer med på laget. Faggruppa skal blant annet jobbe med IT-aktiviteter i oppdrag og prosjekter med et mål om å definere når og hvordan IT og digitalisering kan øke kvaliteten i IUGs arbeid.
Les mer
Powered by Cornerstone