Utlysninger

For deg som vil søke

IUG har en strukturert prossess for gjennomføring av våre oppdrag. Hvert oppdrag utlyses i vårt nettverk, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Det er kun søknader sent gjennom vår søknadsportal som blir evaluert til våre oppdrag. Merk at man må være medlem i IUG for å reise på oppdrag gjennom oss.

For ingeniører som reiser på oppdrag i felt sørger vi for nødvendig opplæring og informasjon i forkant av oppdraget, og at sikkerheten ivaretas gjennom vår samarbeidsorganisasjon. Etter endt oppdrag evaluerer vi arbeidet som er utført og utfører en debrief med våre ingeniører og samarbeidsorganisasjoner.

Ingeniører som deltar i oppdrag for IUG skal ikke personlig ha noen utgifter i forbindelse med oppdragene, og våre oppdrag varer i 1 til 4 uker.

Gjennom våre oppdrag kan du som ingeniør bidra til FNs bærekraftsmål og hjelpe mennesker med å få en bedre hverdag!

Powered by Cornerstone