Bli fastgiver

Teknologi som gjør en forskjell

Vi mener tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bidra i arbeidet for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder ved å gi et fast beløp hver måned. Din støtte gjør en forskjell!

 

Et månedlig bidrag til Ingeniører Uten Grenser sikrer rent vann, fornybar energi, bærekraftige bygg og gjenvinningsløsninger til mennesker i sårbare områder verden rundt. Gir du 289 kroner, bidrar du med én ekstra ingeniørtime til IUGs oppdrag! Ingeniørene stiller opp frivillig, dine gaver dekker blant annet utstyr og materialer, reise, koordinering og evalueringsarbeid.

Hjelp oss å bygge en bærekraftig og rettferdig verden for alle!

Flere millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom, en av fem jenter får ikke gå på skole, og 786 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann – dette må endres! Hvert år bidrar frivillige ingeniører gjennom IUG til bærekraftige prosjekter forankret i lokale behov, men vi har fortsatt mye som må gjøres.

Som fastgiver er du med på å gjøre vårt arbeid mulig, du bidrar blant annet til:

  • sikring av rent vann og gode sanitærforhold
  • installasjon av solcellepaneler og alternative energikilder
  • design av anlegg for innsamling og resirkulering av avfall
  • omforming av plast til nyttige gjenstander
  • bygg og konstruksjon av skoler og samfunnshus
  • humanitær innovasjon for mer effektiv og bærekraftig bistandsarbeid
Powered by Cornerstone