Fullførte oppdrag

Våre oppdrag

 

Gjennom våre oppdrag leverer vi ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

IUG formidler teknologi og ingeniørkompetanse til andre aktører, som humanitære organisasjoner. Hvert år utfører IUG en rekke oppdrag verden rundt. Dette gjør vi gjennom avgrensede prosjekter der våre ingeniører løser konkrete problemer for våre samarbeidsorganisasjoner. Vi bidrar i prosjekter både fra Norge og på oppdrag i felt.

Her finner du mer informasjon om våre oppdrag, hvordan du som ingeniør kan bidra i vårt arbeid og hvordan vi samarbeider med andre organisasjoner.

Alle oppdrag
 

For deg som vil søke

IUG har en strukturert prossess for gjennomføring av våre oppdrag. Hvert oppdrag utlyses til våre ingeniører, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Det er kun søknader sent gjennom vår søknadsportal som blir evaluert til våre oppdrag.

For ingeniører som reiser på oppdrag i felt sørger vi for nødvendig opplæring og informasjon i forkant av oppdraget, og at sikkertheten ivaretas gjennom vår samarbeidsorganisasjon. Etter endt oppdrag evaluerer vi arbeidet som er utført og utfører en debrief med våre ingeniører og samarbeidsorganisasjoner.

Ingeniører som deltar i oppdrag for IUG skal ikke personlig ha noen utgifter i forbindelse med oppdragene, og våre oppdrag varer i 1 til 4 uker.

Gjennom våre oppdrag kan du som ingeniør bidra til FNs bærekraftsmål og hjelpe mennesker å få en bedre hverdag!

Se utlysninger

Powered by Cornerstone