Master med Mening

Hva er Master med Mening?

En Master med Mening (MmM) gir studenter mulighet til å bidra med praktisk fagkunnskap fra sitt studium i samfunnsrelaterte problemstillinger. Oppgaven består av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en ingeniør med erfaring i feltarbeid; en mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til bistandsarbeid for studenten samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemer i felt.

I samarbeid med en lokalavdeling i IUG, og en organisasjon eller bedrift, har masterstudenter mulighet til å skrive en bistandsrettet masteroppgave; Master med Mening.

Oppgaven kan være knyttet til mange ulike ingeniørfaglige felt, og masterstudenten får mulighet til å bidra praktisk med fagkunnskap fra sitt studium i tillegg til å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger. Ingeniørstudenter som velger å skrive en MmM vil kunne jobbe med en oppgave som har stor lokal verdi i et område under utvikling, og bidra til å gjøre en reell forskjell der det trengs mest.

I tillegg vil studenten få internasjonal erfaring som fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på, og muligheten til å skille seg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess.

Last ned retningslinjer for MmM

Hvem kan søke?

IUG tilbyr kun Master med Mening på studiesteder hvor vi har lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive en Master med Mening, undersøk om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med avdelingen. 

Avdelingene har ansvaret for å bistå studenten med å finne relevante og passende MmM-oppgaver, ved hjelp av deres nettverk av bedrifter og organisasjoner. I tillegg kan avdelingene være behjelpelig med forberedelser i form av kursing og veiledning.

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested.

Finn din lokalavdeling

 

Hvordan søke?

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested. Lokalavdelingen hjelper deg med å finne en passende samarbeidspartner i felt, og sammen med din studieveileder utarbeider du selv tema og problemstilling for masteroppgaven.

Søknadsfristene er 15. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester, og 15. oktober for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester.

Maks to master-studenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt.

Søknadsskjema

Utlysninger
Utlysninger
Som MmM–student kan man foreslå, formulere og utvikle sin egen oppgave.
Les mer
Powered by Cornerstone