Master med Mening

Master med Mening

Master med Mening (MmM) er et program som gir studenter på masternivå mulighet til å benytte sin teoretiske og praktiske fagkunnskap for å bidra til positiv utvikling i lav- og mellominntektsland. Programmet er finansiert med støtte fra NITO og øvrige samarbeidspartnere, og gir studenter mulighet for å arbeide med konkrete problemstillinger i sårbare og viktige områder i verden.  

Hva er Master med Mening?

I samarbeid med IUG og en samarbeidsorganisasjon i felt, får studenter muligheten til å skrive en master i en annerledes og betydningsfull kontekst. Oppgaven består av en teoretisk del og et feltarbeid. Feltarbeidet gjøres sammen med en erfaren ingeniør; en IUG mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til utviklingsarbeid, gir et godt innblikk i samarbeid på tvers av språklig og kulturell bakgrunn – og bidrar på ulikt vis til løsningsforslag på konkrete problemstillinger i felt.  

Oppgaven kan ta for seg ulike ingeniørfaglige felt, eksempelvis ren energi vann- og avløp, bygg- og infrastruktur. Master med Mening gir en sjelden mulighet til å bidra praktisk med sin fagkunnskap for å dekke et lokalt behov i felt. I tillegg vil studenten lære å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger med helt andre forutsetninger enn det man er vant til i Norge. Studenter som skriver en MmM vil jobbe med en masteroppgave av stor lokal verdi og bidra til å gjøre en reell forskjell for mennesker og miljø. 

MmM gir deg som student: 

  • Internasjonal erfaring 
  • At du skiller deg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess 
  • Erfaring med å samarbeide i en annen kulturell kontekst 
  • Får lære av- og arbeide med en IUG-mentor 
  • Utfordre deg selv 
  • Lære mer om utviklingsarbeid 
  • En annerledes masteroppgave 

Ler mer om MmM og retningslinjene her:

Last ned retningslinjer for MmM

 

Hvem kan søke?

IUG tilbyr Master med Mening til masterstudenter innen ingeniør- og teknologifag, på studiesteder hvor vi har en lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive MmM, ber vi deg om å undersøke om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med den avdelingen. Er du usikker på om ditt studiested har en lokalavdeling kan du sende en mail til f chavez.

Finn din lokalavdeling

 

Hvordan søke?

For å kunne søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested. Lokalavdelingen hjelper deg med de første skrittene mot en MmM, og kan bistå med veiledning i forhold til å finne en passende samarbeidspartner i felt, tidligere MmM-oppgaver og søknadsskjemaet. Sammen med din studieveileder og samarbeidspartneren i felt, utarbeider du en problemstilling for masteroppgaven. 

Søknadsfristene er: 

15. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester 

15. oktober for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester 

Maks to masterstudenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt. 

Søknadsskjema

 

Trenger du inspirasjon til din egen MmM-oppgave?

Les noen gode eksempler på MmM-oppgaver skrevet av tidligere masterstudenter

Utlysninger
Utlysninger
Som MmM–student kan man foreslå, formulere og utvikle sin egen oppgave.
Les mer
Powered by Cornerstone