Youth Empowerment - TRAX Ghana

Youth Empowerment - TRAX Ghana

IUG har i flere år samarbeidet med TRAX Ghana som driver et senter for unge i Nord Ghana. Tidligere har våre frivillige ingeniører installert solcellepaneler for nok elektrisitet til effektiv drift og pumping av vann. Og en større utvidelse av senteret er prosjektert og igangsatt. Slik bidrar IUGs humanitære ingeniørinnsats til at TRAX Ghana kan øke kapasiteten og gjøre mer av det de er gode på: Gi ungdom i vanskelige livssituasjoner mulighet til å lære seg et yrke og få egen inntekt. 

TRAX Ghana 
TRAX Ghana ligger i Bongo-distriktet i Nord-Ghana, en region preget av ekstrem fattigdom, arbeidsledighet, tørke og hvor barneekteskap er utbredt. Her jobber den ideelle organisasjonen TRAX Ghana med utdanning, likestilling og matsikkerhet. Arbeidet er senteret rundt drift av en geitegård og undervisning og i mai 2022 ble det bygget et drivhus for produksjon av grønnsaker.  

Spesielt fokus på jenter 
Hele 80% av alle jenter i regionen dropper ut av skolen, mange som følge av at de giftes bort tidlig eller blir gravide. TRAX sitt arbeid er derfor spesielt rettet mot jenters rettigheter og deres muligheter for skolegang. Gjennom stipendordninger, arbeidstrening innen jordbruk og informasjonsarbeid knyttet til seksuell og reproduktiv helse bidrar Trax til at flere jenter får utdanning og yrkesopplæring. 

Nært samarbeid med lokalsamfunnet rundt senteret 
Takket være Trax sitt nære forhold til og arbeid i lokalsamfunn i distriktet, i Bongo distriktet i Nord-Ghana, kan økende problemer med tenåringsgraviditet i regionen motarbeides. De har sett at ekstra tiltak må til for å forhindre at jenter i 12 til 18-årsalderen ikke faller ut av skolen. Et av målene med å bygge drivhuset, er å gi unge jenter tilgang og kunnskap om næringsrik og variert mat, yrkesoppplæring og opplæring i inntekstgivende arbeid gjennom dyrking og jordbruk. Dette tiltaket vil være med på å bedre deres selvstendighet og muligheten til å bestemme over eget liv i mye større grad. Arbeidet er godt i gang og planer er å utvide tilbudet til å inkludere jentenes mødre. 

Multifunksjonsbygg 
I tillegg til drivhuset er det planlagt et stort multifunksjonsbygg, som sammen med gården og drivhuset vil utgjøre et 'Youth Empowerment Centre'. Senteret vil blant annet bestå av undervisningslokale, pc-lab, bibliotek og sovesal. Det er estimert at opptil 100 ungdommer vil være tilknyttet senteret. Prosjekteringen inkludert vann og sanitær i form av et system for drikkevann, dusj og toaletter tilknyttet senteret. I tillegg til de tekniske løsningene jobber IUG alltid med kunnskapsoverføring i felt. Det vil si at det utarbeides en plan for opplæring i hvordan man vedlikeholder og drifter, noe som styrker lokalt eierskap til prosjektet. 

Powered by Cornerstone