Youth Empowerment - TRAX Ghana

Youth Empowerment - TRAX Ghana

IUG har i flere år samarbeidet med TRAX Ghana, som jobber for matsikkerhet og jenters utdanning i Nord Ghana. Våren 2023 stod et flunkende nytt Youth Empowerment Centre ferdig, med et tilknyttet drivhus på 300 kvm. Senteret er et samlingssted hvor ungdom kommer for å få yrkesopplæring og et tilbud ved siden av skolen. Senteret er under utvikling, og skal drives på solenergi.

TRAX Ghana 
TRAX Ghana ligger i Bongo-distriktet i Nord-Ghana, en region preget av ekstrem fattigdom, arbeidsledighet, tørke og hvor barneekteskap og tenåringsgraviditeter er utbredt. Her jobber den ideelle organisasjonen TRAX Ghana med utdanning, likestilling og matsikkerhet, spesielt rettet mot jenter. Arbeidet er senteret rundt drift av en geitegård og undervisning og i mai 2022 ble det bygget et drivhus for produksjon av grønnsaker. IUGs frivillige ingeniører har tidligere bidratt med å installere solcellepaneler på gården for å sikre elektrisitet til effektiv drift. Gården har også en mekanisk brønn.  

Spesielt fokus på jenter 
Hele 50% av alle jenter i regionen dropper ut av skolen, mange som følge av at de giftes bort tidlig eller blir gravide. TRAX sitt arbeid er derfor spesielt rettet mot jenters rettigheter og deres muligheter for skolegang. Gjennom stipendordninger, arbeidstrening innen jordbruk og informasjonsarbeid knyttet til seksuell og reproduktiv helse bidrar Trax til at flere jenter får utdanning og yrkesopplæring. 

Nært samarbeid med lokalsamfunnet 
Takket være Trax sitt nære forhold til og arbeid i lokalsamfunn i distriktet, kan økende utfordringer med tenåringsgraviditeter motarbeides. De har sett at ekstra tiltak må til for å forhindre at jenter i 12 til 18-årsalderen ikke faller ut av skolen. Et av målene med drivhuset, er å gi unge jenter tilgang og kunnskap om næringsrik og variert mat, yrkesoppplæring og opplæring i inntekstgivende arbeid gjennom dyrking og jordbruk. Dette tiltaket vil være med på å bedre deres selvstendighet og muligheten til å bestemme over eget liv i mye større grad. Arbeidet er godt i gang og planen er å utvide tilbudet til å inkludere jentenes mødre. 

Et senter for fremtiden 
Drivhuset og gården utgjør sammen med det nybygde senteret , et 'Youth Empowerment Centre'. Senteret består av undervisningslokale, pc-lab, bibliotek og sovesal. Det er estimert at opptil 100 ungdommer vil være tilknyttet senteret. Drikkevann, dusj og toaletter er også tilknyttet senteret. I tillegg til de tekniske løsningene jobber IUG alltid med kunnskapsoverføring i felt. Det vil si at det utarbeides en plan for opplæring i hvordan man vedlikeholder og drifter, noe som styrker lokalt eierskap til prosjektet. 

Slik bidrar IUGs humanitære ingeniørinnsats til at TRAX Ghana kan øke kapasiteten og gjøre mer av det de er gode på: Gi ungdom i vanskelige livssituasjoner mulighet til å lære seg et yrke og få egen inntekt.

Kontakt


Elise kontakt

Elise Skattum

Prosjektleder

elise  

 

 

Powered by Cornerstone