STEM WITHOUT BORDERS

STEM opplæring i Kenya

Et samarbeid mellom IUG og Forskerfabrikken for å løfte STEM fagene (science, technology, engineering, mathematics) for unge i Kenya!

Utfordringen 
For å løse globale utfordringer er samfunnet vårt vi avhengig av vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). Kompetanse innen disse områdene er av stor betydning for å løse problemstillinger som klimaendringer, tilgang til grunnleggende infrastruktur, fattigdom, trygg matproduksjon og sykdomsforebygging. 

Behovet for å styrke denne kompetansen i lav- og mellominntektsland, er bakgrunnen for prosjektet STEM Without Borders. Her forener vi Forskerfabrikken sin undervisningsmetodikk og IUG-frivillige med yrkeserfaring og kompetanse innenfor en rekke realfagsområder. Målet er å styrke undervisningen for unge, med praktisk og inspirerende undervisningsmetodikk.   

Hva vi ønsker å gjøre
De naturvitenskapelige læreplanene i Kenya ble revidert i 2019, og undersøkelsesbasert læring gjennom praktiske aktiviteter er nå på agendaen. Videre skal elever utvikle kreativ tenkning og analytiske ferdigheter. Realfag er globalt, men vi ser at lokalt mangler ofte erfaring med å gjøre undervisningen praktisk og motiverende. Forskerfabrikken har 20 års erfaring med undervisningskompetanse. Vi har derfor utviklet et kurs basert på Forskerfabrikkens Sommerskole-program som oppfyller kravene i de kenyanske læreplanene, og gjennom STEM Without Borders bidra til å øke engasjement og undervisningskompetanse hos lærere ved våre partnerskoler. Vi vil utforske en kombinasjon av teori og utforskende aktiviteter, og samtidig utstyre 
skolene med enkle verktøy for gjennomføring av eksperimentene.

Hvordan vi ønsker å bidra
IUG Norge har lang erfaring med å bidra til grunnleggende infrastruktur og dele ingeniørkompetanse gjennom våre oppdrag og prosjekter, og samarbeider med organisasjoner som er involvert i å drive skoler i ulike land.
Forskerfabrikken har bred kunnskap om hvordan man underviser i naturfag ved hjelp av metoder som letter læring og skaper langvarig interesse for STEM-fag.
Sammen utvikler vi en modulbasert STEM-lærertrening basert på Forskerfabrikkens pedagogikk og ved hjelp av IUG-ingeniører som lærere.

Etter en vellykket pilot i 2022, gjennomførte vi STEM teacher training for andre gang i 2024. Takket være finansiering fra Grieg Foundation kunne vi nå utvide til 5 skoler i Kenya!

Våre samarbeidspartnere i Kenya vinteren 2024
Mara Girls Leadership School  (MGLS) er en skole etablert og finansiert av Basecamp Foundation Kenya, lokalisert i hjertet av Maasai Mara nasjonalpark. Skolens mål er å veilede en ny generasjon ledere ved å tilby kvalitetsutdanning for talentfulle jenter. Skolen retter seg mot jenter i alderen 10-14 år, og de gir i tillegg stipendmuligheter slik at flest mulig kan fortsette på videregående skole. 

Totalt var lærere fra fem skoler i Kenya med på lærertrening. Dette var i tillegg til MGLS; Molibany primary school, Oloigero primary school, Irbaan primary school og Talek Boarding primary school.

STEM opplæring i Kenya

Kontakt


Elise kontakt

Elise Skattum

Prosjektleder

elise  

 

 

Powered by Cornerstone