Eco Moyo

Eco Moyo

Eco Moyo er en privat grunnskole i landsbyen Dzunguni, i Kenya.

Skolen ligger i et ruralt område utenfor Kilifi by, to timer nord for Mombasa. Dette er et sårbart område preget av mye fattigdom, hvor de fleste bor i leirehus uten elektrisitet og vann.

På Eco Moyo får 200 barn i alderen 4-15 år gratis grunnskoleutdanning, to måltider om dagen, samt skolemateriell. Barna får viktig og grunnleggende kunnskap som gir dem muligheter for videre utdanning og jobb. Klassene består av 25 elever, i motsetning til offentlige skoler som gjerne har 80-120. Eco Moyo sørger for trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet. 

Siden 2013 har norske Lindsay Sanner brukt det meste av sin tid og engasjement for å bygge opp skolen til det den er i dag. Ingeniører Uten Grenser har fulgt skolen lenge, og bidratt med humanitær ingeniørinnsats innen flere fagområder, blant annet vann og sanitær, bygg og geoteknikk og ren energi. I tillegg har 8 masterstudenter skrevet sin "Master med Mening"-oppgave i samarbeid med IUG og Eco Moyo. Våren 2022 gjennomførte vi for første gang en gruppereise hvor 5 studenter og 4 mentorer dro sammen til Eco Moyo for å gjøre feltarbeid. Dette resulterte i installasjon av en helt ny microgrid, prosjektering av underjordisk vanntank og undersøkelser av vannkvalitet, sanitær og hygiene, erosjon, og innsamling av regnvann.

Våren 2023 ble det også designet en flerbrukshall. Hallen tilrettelegger for å drive idrett, samt arrangere samfunns- og elevforsamlinger gjennom regntidene.

IUG og Eco Moyo fortsetter sitt gode og tette samarbeid, og IUG har forpliktet seg til å bidra til skolen med humanitær ingeniørinnsats.

Kontakt


Elise kontakt

Elise Skattum

Prosjektleder

elise  

 

 

Powered by Cornerstone